79727022 // ung@billund.dk

Heltidsundervisning

Ungdomsskolen heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er oprettet under Ungdomsskoleloven § 3, stk. 2.2. og stk. 2.5, folkeskoleloven § 33, stk. 3 og § 19 g samt bekendtgørelse om folkeskolens prøver nr. 1128 af 14/11/2019 og omfatter Den internationale klasse og Ungeklassen.

Heltidsundervisningen følger skoleåret i grundskolen. Der undervises i dansk, matematik, engelsk, samfunds- og kulturforståelse, værkstedsfag, idræt, karrierelæring og personlige og sociale kompetencer.

Den internationale klasse

Formål

Den internationale klasse er et 2-årigt skoletilbud, hvor unge kan træne og udvikle danskfaglige færdigheder og kompetencer og blive klar til af afslutte FP 9/10 i fagene dansk, engelsk og matematik, lære og udvikle samfunds- og kulturforståelse, få viden om arbejdsmarked og uddannelsessystemet og udvikle personlige og sociale kompetencer til livsmestring og selvsikker navigation i overgang og fastholdelse på ungdomsuddannelse.

Målgruppe

For unge 15-25 år

  • med andet modersmål end dansk.
  • der kan og vil videre på en ungdomsuddannelse
  • med behov for mere sproglig træning og læring for at nå fagligt niveau til optag på ungdomsuddannelse
  • som på 2 skoleår kan opnå sproglig og faglig kompetence til FP 9/10.

Der undervises 33 lektioner ugentligt.

Optag sker gennem UU, grundskole, sprogskole og kompetencecenter og vurderes på baggrund af optagelsessamtale.

Unge over 18 år er SU-berettiget.

Ungeklassen

Formål

Ungeklasse er et skoletilbud, der sigter mod at fastholde grundskoleelever med behov for mere fleksibelt skoletilbud, så tæt på almenområdet som muligt. Der arbejdes helhedsorienteret og målstyret med de unges faglige, praksisfaglige, personlige, sociale læringsforudsætninger og kompetencer og trivsel med afsæt i den enkeltes ståsted og faglige færdigheder for at kunne gennemføre grundskole, FP9 og overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse.

Målgruppe

Unge 13-18 år, der grundet socio-emotionelle problemstillinger og udfordringer har behov for individuelt tilrettelagt og praksisorienteret læring, undervisning og støtte for at kunne gennemføre grundskolen og afslutte med FP9 i fagene dansk, matematik og engelsk.

Optag sker gennem intern visitering.

 

Kontakt

Konst. Afdelingsleder Jane Sørensen

Mail: jsor@billund.dk

Mobil 30 57 13 74

Heltidsundervisning