79727022 // ung@billund.dk

Ungerådet Billund

 

Hvad er Ungerådet?

Ungerådet er en samling af unge, som vil have indflydelse på unges liv i Billund kommune. I Ungerådet får medlemmerne erfaringer med demokratiet og i at argumentere for holdninger.

 

Ungerådets mission

Ungerådet kæmper for alle børn er hørt.

Ungerådet laver fællesskaber med alle unge.

Ungerådet vil kæmpe for at lave arrangementer for dig og alle unge.

Unge bliver involveret i beslutninger, der handler om vores liv.

Ungerådet ville arbejde for det gode ungeliv.

Ungerådet ville være børnenes og de unges ambassadører, som politikerne kan spørge til råds

 

6 facts om Ungerådet

Unge mellem 13 – 25 år kan søge om at sidde i Ungerådet.

Ungerådet har 25 pladser

Ungerådets arbejdsperiode går fra oktober til oktober

I Ungerådet får du mulighed for at kæmpe for det gode ungeliv

Ungerådet kan løfte emner i det politiske system

Hvis politikerne lover noget, så vil Ungerådet var dem, der følger op på aftalerne

 

Hvordan kommer du i Ungerådet

Du kan komme ind i Ungerådet på 2 måder:

Alle skolernes elevråd skal/kan vælge en repræsentant og en suppleant til Ungerådet. Kontakt din skoles elevråd for at høre nærmere, hvordan det lokale elevråd foretager udvælgelsen

Du kan selv søge om optagelse. Send en motiveret ansøgning til Ungerådets sekretær (Mette) senest fredag den 23. september 22. Benyt denne e-mailadresse: mnh@billund.dk

 

Ungerådets medlemmer vælges for 1 år ad gangen.

 

Facts om Ungerådets arbejde

Ungeråder mødes ca. 1 gang om måneden (i tidsrummet 16 – 19)

Vi møderne i Byrådssalen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted

Der vil være en introbootcamp på to hverdage (i skoletiden)

Der vil være en intro af Rådhuset en dag (i skoletiden)

Der vil forekomme weekends, hvor vi tager afsted for at møde andre ungeråd i landet

Der kan også forekomme arrangementer, hvor du skal repræsentere kommunens unge.

Vi skal på en sommertur til København (3 dage i starten af sommerferien)

I starten af skoleåret vil vi tage på PR tour på skoler og ungdomsuddannelser (dette foregår i skoletiden)

 

Aktører vedr. Ungerådet på:

Billund kommune

Billund Ungdomsskole

Capital of Children

Unicef

 

 

 

Ungerådet Billund